Villkor för MIKARApoäng

UPPDATERING DEN 19 JULI 2019;
Tyvärr måste vi meddela att MIKARApoäng-programmet är avslutat.

22 maj 2018

Vår vision är att uppskatta dig som uppskattar mode

Som medlem i MIKARApoäng-programmet kan du tjäna poäng på inköp och aktiviteter som erbjuds av oss och som ger dig rätt att få relevanta erbjudanden och förmåner. 

Dessa villkor för gäller för vårt MIKARApoäng-program. När du stannar kvar eller registrerar dig i MIKARApoäng -programmet, online eller på annat sätt, innebär det att du bekräftar att du samtycker till dessa MIKARApoäng -villkor.

1. Vår målsättning för MIKARApoäng -programmet

1.1 Som medlem i MIKARApoäng-programmet ingår du i en gemenskap där du, utöver att tjäna poäng på inköp och aktiviteter, kommer att uppleva ett urval av tillförlitliga och relevanta tjänster och erbjudanden som hjälper till att förenkla livet.
Mer specifikt vill vi erbjuda dig förmåner och anpassade tjänster som exempelvis: 

  • Använda ditt medlemskap i MIKARApoäng för att tjäna poäng på inköp och aktiviteter hos oss uppleva ett trevligt utbud av erbjudanden och tjänster.
  • Anpassa vårt erbjudande för din intjäning och användning av MIKARApoäng genom att förstå hur du vill tjäna och använda poäng.
  • Förse dig med relevanta och anpassade erbjudanden.
  • Skicka användbara och relevanta erbjudanden och kampanjer till dig.

2. Om medlemskapet i MIKARApoäng

2.1 MIKARApoäng-programmet ägs och drivs av Sands and Seas AB, ett aktiebolag med säte i Kalmar, Sverige (hädanefter ”oss” eller ”vi”).

2.2 Medlemskap i MIKARApoäng -programmet är öppet för alla fysiska personer. MIKARApoäng-medlemskapet och de rättigheter som ingår däri är såvida inget annat anges av oss personliga och endast till förmån för dig.
Ditt medlemskap är registrerat i ditt namn, med din e-postadress

2.3 Vi förbehåller oss rätten att avsluta medlemskap. Detta innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade bonuskuponger förklaras ogiltiga och oanvändbara. Vi förbehåller oss dessutom rätten att avsluta ditt medlemskap omedelbart och utan att vara förpliktigad att avge någon förklaring.

Vidare förbehåller vi oss dessutom rätten att avsluta MIKARApoäng-programmet omedelbart och utan att vara förpliktigad att avge någon förklaring.

Icke utnyttjade poäng eller med poäng etablerade värdekuponger har endast monetärt värde i det ögonblick de utnyttjas mot faktisk vara eller tjänst och dessa poäng/kuponger ersätts inte om beslut om avslutande av medlemskap eller bonusprogram tas enligt ovan.

2.4 Du registrerar dig i MIKARApoäng–programmet genom att upprätta ett kundkonto med MIKARA och därmed samtycker du till dessa villkor för MIKARApoäng innebär det att du ger ditt medgivande till att ta emot direktreklam (inklusive anpassad direktreklam) från oss, t.ex. kampanjmeddelanden till dig avseende våra respektive produkter och tjänster. Läs vår integritetspolicy för att få mer information, t.ex. om hur du kan avstå från att ta emot sådan direktreklam.

Önskar du endast ha ett kundkonto hos MIKARA utan att vara medlem i bonusprogrammet så är det fullt möjligt genom att skicka ett mail till oss på dataprotection@mikara.se.

3. Tjäna poäng 

3.1 Poäng kan tjänas på aktiviteter och inköp hos oss.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att fastställa om du ska tjäna poäng eller ej för produkter och tjänster som erbjuds av oss. Oavsett när varan beställdes är antalet intjänade poäng beroende av den intjäningstabell som gällde på det datum inköpet utfördes. Antalet intjänade poäng varierar beroende på medlemsnivå och erbjudande.

4. Använda poäng 

4.1 Så länge inget annat sägs kan medlemspoäng, belöningar och förmåner endast användas av dig personligen.

4.2 Du måste säkerställa att dina personliga inloggningsuppgifter inte används på olagligt sätt. Vi har inget ansvar för några följder av olaglig användning av personliga inloggningsuppgifter. 

5. Personuppgifter

5.1 Medlemskap i MIKARApoäng-programmet kräver att vi behandlar dina personuppgifter. I syfte att uppfylla vårt åtagande enligt dessa MIKARApoäng -villkor är det därför nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är relaterade till dig personligen.

5.2 De aktuella personuppgifterna är till största delen uppgifter som du har lämnat till oss vid skapande av kundkonto hos MIKARA samt registrering av inköp du gör.

5.3 Sands and Seas AB, ett aktiebolag med säte i Kalmar, Sverige, är den registeransvarige som kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

5.4 Ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter framställs i vår integritetspolicy Vår integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar är en väsentlig del av dessa MIKARApoäng-villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar då och då, på samma sätt som framställs i punkt 6.1 i dessa MIKARApoäng-villkor. 

6. Allmänt

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa MIKARApoäng-villkor.
Ändringarna kan exempelvis avse reglerna för att tjäna och använda poäng och medföra konsekvenser för nya poäng, redan intjänade poäng samt aktiviteter eller vår integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar och vår behandling av personuppgifter. Ändringar kommer att meddelas via via vår webplats. Nya regler, poäng, nivåer osv. gäller utan undantag från angivet datum. De tillämpliga MIKARApoäng-villkoren och vår integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar kommer alltid att finnas tillgängliga på www.mikara.se och vi kommer naturligtvis också att tillhandahålla information om ändringar på begäran från dig.

6.2 Du kan begära uppsägning av medlemskapet när som helst. Om du bestämmer dig för att säga upp ditt medlemskap rekommenderar vi att du använder eventuella MIKARApoäng på produkter eller tjänster innan medlemskapet upphör. När du väl har sagt upp ditt medlemskap kommer du inte längre att kunna tjäna eller använda MIKARApoäng.

7. Tvister och tillämplig lagstiftning

7.1 I den utsträckning som medges av lokala lagar eller förordningar skall dessa MIKARApoäng-villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Båda parterna samtycker, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, till att Kalmar tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa MIKARApoäng-villkor. 

7.2 Alla bestämmelser i dessa MIKARApoäng-villkor som av en behörig myndighet eller domstol förklaras ogiltiga eller ogenomförbara skall, i ogiltighetens eller ogenomförbarhetens utsträckning, anses vara avskiljbara och skall ej påverka de övriga bestämmelserna som skall fortsätta att gälla utan inverkan.

7.3 Dessa MIKARApoäng-villkor uppdaterades senast den 22 maj 2018 och ersätter alla tidigare versioner av dem.