Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY för MIKARA

Gällande Kundkonto och MIKARApoäng och prenumeranter på MIKARAs nyhetsbrev

 

22 maj 2018.

Vår målsättning och vision för bonusprogrammet MIKARApoäng

Som medlem i bonusprogrammet hälsar vi dig välkommen att delta i vår gemenskap och uppleva ett urval av lättillgängliga, angenäma och anpassade belöningar och tjänster som hjälper till att förenkla ditt liv. Vår målsättning är att lära känna dig, så att vi kan förse dig med skräddarsydda erbjudanden och tjänster som verkligen är användbara för dig.

Ditt medlemskap i MIKARApoäng -programmet kräver därför att vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar är en väsentlig del av villkoren för MIKARApoäng

Om du inte vill vara medlem i MIKARApoäng eller om du vill säga upp ditt medlemskap kontaktar du dataprotection@mikara.se.

Det är fullt möjligt att ha ett kundkonto hos MIKARA utan att vara medlem. Däremot kan du inte vara medlem i MIKARApoäng utan att ha ett kundkonto.

 

Fullständig transparens

Vi åtar oss att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig som medlem i vårt MIKARApoäng -program. Vår målsättning är att vara så tydliga, transparenta och uppriktiga som möjligt. Du bör dock inte tveka med att kontakta oss om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto.

Vad innebär behandling? 

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller avslöjande utgör därför ”behandling”. 

 

DE JURIDISKA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV MEDLEMMARS UPPGIFTER

Villkoren förMIKARApoäng

Grunden för och syftet med MIKARApoäng-programmet är att du ska kunna tjäna poäng och förmåner på dina aktiviteter med oss och att vi ska kunna förse dig med ett urval av lättillgängliga, användbara och personligt anpassade tjänster och erbjudanden.
Om vi ska kunna hålla detta löfte är det nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är förknippade med dig som person. Den juridiska grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter är därför de MIKARApoäng -villkor som reglerar relationen mellan oss och dig som MIKARApoäng -medlem. Nedan följer de olika typer av personuppgifter som vi kommer att eller kan behandla för att uppfylla våra krav enligt villkoren för MIKARApoäng. Vi kommer med andra ord endast att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra det som krävs av oss i MIKARApoäng -villkoren.

Du har förstås full frihet att säga upp medlemskapet i MIKARApoäng när som helst. Du kan också begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be oss att korrigera eller radera vissa uppgifter. I så fall kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller uppdatera eller radera personuppgifterna enligt dina önskemål. Kom dock ihåg att om behandlingen av personuppgifter begränsas eller om personuppgifterna raderas innebär det att medlemskapet i MIKARApoäng upphör. Läs om dina rättigheter nedan för att få mer information. 
 

Våra juridiska skyldigheter 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en juridisk skyldighet att göra det, t.ex. när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut. 
 

Legitima intressen

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen i syfte att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter. 
 

Vilka personuppgifter kommer vi att behandla?

I syfte att kunna förse dig med MIKARApoäng -medlemskapet så som utlovat samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig. Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna hålla vårt löfte avseende medlemskapet i MIKARApoäng. 

 • De uppgifter du skickar in när du ansöker om ett MIKARApoäng -medlemskap och/eller uppdaterar ditt MIKARApoäng -konto, t.ex. namn, kön, födelsedag, adress, samt medlemsnivå.
 • Tidpunkt för inköp i fysik butik och online, inköpta artiklar, tidpunkt för inköp och betalda belopp.
 • Om du accepterar våra cookies (se vår Cookie Policy), uppgifter avseende ditt beteende online som registreras av exempelvis cookies, Adobe Analytics och Google Analytics.
 • Personuppgifter som skapas av oss som resultat av våra analyser av ovanstående uppgifter, t.ex. kundsegment, beräkningar och profiler som upprättas för dig i syfte att exempelvis anpassa våra meddelanden, utvärdera dina pris- och produktönskemål eller förutse vilka varor du kan vara intresserad av. 
   

För vilka ändamål använder vi uppgifterna?

Den grundläggande målsättningen med MIKARApoäng -programmet är att lära känna våra medlemmar så att vi kan erbjuda dem den bästa möjliga kundupplevelsen.. 

Mer specifikt kommer vi att behandla dina personuppgifter för nedanstående ändamål:

Ditt medlemskonto och dina inköp:

 • Administrera ditt MIKARApoäng-medlemskap och intjänade och använda poäng samt uppdatera dina kontaktuppgifter. 
 • Hantera och utföra dina inköp, ge dig relevanta rabatter och poängbaserade belöningar. Om du tar emot e-postmeddelanden från oss kommer vi även att skicka ut erbjudanden och nyhetsbrev till dig. Erbjudandena kan tidvis vara relaterade till din medlemsnivå i programmet. 

Förbättra våra produkter, tjänster, funktioner och meddelanden:

 • Analysera hur du tjänar och använder dina MIKARApoäng och vilka produkter och tjänster du bestämmer dig för att köpa och hur, i syfte att skapa bättre anpassade och mer relevanta erbjudanden och aktiviteter, på egen hand eller tillsammans med våra affärspartner. 
 • Beräkna inköpssumman från varje MIKARApoäng-medlem i syfte att belöna lojala kunder. Och baserat på kundernas önskemål även arrangera och skicka ut inbjudningar till exklusiva evenemang och aktiviteter. 
 • Analysera i vilken utsträckning våra medlemmar på olika medlemsnivåer faktiskt utnyttjar de förmåner som de har rätt till.
   

Lära känna dig och anpassa våra meddelanden, tjänster och erbjudanden:

 • Sammanställa statistiska data avseende behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft vid inköp av våra produkter och tjänster samt analysera och använda dessa data för att förenkla och anpassa de erbjudanden och tjänster vi tillhandahåller våra medlemmar på individuell nivå. 
 • Skapa värde i MIKARApoäng -programmet och förstå dina önskemål, behov och beteenden (online) och profilera dig som grund för att skapa anpassade erbjudanden och tjänster. Genom att använda förutsägande modeller och beräkningar försöker vi förstå vilka medlemmar som är benägna att uppskatta vilka produkter och tjänster och att därefter förespråka relevanta produkter för dessa medlemmar. 
 • Undersöka och dra allmänna slutsatser om behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft för att förstå kunders beteenden och segment. Vi analyserar exempelvis vad andra kunder är benägna att köpa beroende på olika attribut (t.ex. när de bokade sina resor, vart de reser, hur länge de stannar) och försöker förutse vilka produkter eller tjänster du kan vara intresserad av att köpa baserat på andra kunders beteenden. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi kontaktar.
 • Följa upp betalda mediekampanjer, t.ex. information om intryck, klick och omvandlingsfrekvenser, för att analysera och skapa plattformar för kommunikation. Vi övervakar våra kampanjer både på sammanlagd och individuell nivå (förutsatt att cookies accepteras) och skaffar personuppgifter från ett urval av tjänster, t.ex. Facebook och Google.
   

Cookies och online-beteende:

Förutsatt att du ger ditt samtycke till användning av cookies på vår webbplats kommer vi även att behandla dina personuppgifter för att

 • Samla in, lagra och studera online-beteende enskilt eller samlat med andra personuppgifter från vår kunddatabas, t.ex. i syfte att identifiera vilka varor du kan vara intresserad av. Vi förbättrar vår kunddatabas med dessa uppgifter från exempelvis cookies och Google Analytics. På samma sätt förbättrar vi våra online-uppgifter med uppgifter från vår kunddatabas. Vi använder dessa uppgifter för att exempelvis förse dig med målinriktade erbjudanden genom att placera banners och andra annonser på vår webbplats såväl som via externa mediekanaler som Facebook och Google.

  Läs mer om vår användning av cookies i vår Cookie Policy 
   

Vad är profilering?

Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter i syfte att utvärdera, analysera eller förutse delar av en persons egna önskemål, intressen, beteende, geografiska plats eller förflyttningar. Enklare uttryckt är det den analys vi utför på dina personuppgifter för att få bättre kunskap om vilka typer av produkter, tjänster, kommunikationskanaler och funktioner du uppskattar och vilka du inte gillar. Uppfyllandet av många av våra syften ovan kräver olika profileringsnivåer, från att placera medlemmar i olika segment till att skapa mer djupgående förutsägande beräkningar för vissa beteenden och önskemål.

Automatiskt beslutsfattande sker när resultaten från profilering leder till ett beslut som endast är baserat på automatisk behandling och som skapar en juridisk effekt för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Exempelvis kan vår analys av våra medlemmars olika medlemsnivåer, köpkraft och föredragna varor leda till att erbjudanden med olika priser och varumärken skickas till medlemmarna.

Logiken bakom sådan behandling består därför av att använda tillgänglig teknik för att inte bara analysera behov och önskemål, utan även för att producera olika effekter baserat på sådana behov och önskemål. Om sådana effekter har en juridisk innebörd eller på annat sätt är betydelsefulla för dig som medlem kan behandlingen utgöra automatiskt beslutsfattande och den kommer endast att ske med förbehåll för ditt samtycke, såvida inte behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla villkoren för MIKARApoäng. 
 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in från många olika källor. 

Merparten av de personuppgifter vi har om dig kommer direkt från dig, t. ex när du upprättade ett kundkonto på MIKARA. På liknande sätt kan vi erhålla uppgifter från dig när du väljer att använda dina poäng eller när du väljer att utnyttja andra erbjudanden och tjänster.

Vi erhåller dessutom personuppgifter från dig via följande källor.

 • Cookies som du accepterar och program som t.ex. Google Analytics, Google Customer Match, Facebook Custom Audience, Adobe Analytics för att exempelvis spåra och samla in uppgifter om ditt beteende online.
 • Vi kan skapa ”nya” personuppgifter baserat på uppgifter som samlas in från de ovannämnda källorna, i form av förutsägande beräkningar och profiler/segment. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi kontaktar.


 

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor för MIKARApoäng.

Om du har accepterat cookies kommer personuppgifter som samlas in via Google Analytics att lagras under tre år. Personuppgifter som samlas in via Adobe Analytics kommer att lagras under två år. Tillgången till historiska uppgifter hjälper oss att förstå ditt beteende och din interaktion med oss bättre och en uppgiftsperiod på tre år krävs för att erhålla uppgifter med tillräckligt hög kvalitet som grund för statistisk analys. Användning av uppgifterna för analytiskt förutsägande och anpassningsändamål hjälper oss därför att anpassa våra produkter och tjänster till dina behov. 
 

Vem har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter?

Personuppgifter i MIKARApoängprogrammet hanteras av det bolag vi köper lojalitetsprogrammet av, nämligen LoyaltyLion med kontor i London. Uppgifterna om inköp etc som utgör grunden för poängsystemet överförs från vår leverantör av web-platsen som är Shopify, ett Kanadensiskt bolag och troligen den största leverantören av e-handelslösningar i världen. Våra email-utskick utgår i mindre utsträckning direkt från LoyaltyLion, men framför allt från Mailchimp, ett amerikanskt bolag. Samtliga nämna bolag, som alltså agerar som dataprocessor åt oss, är GDPR-certifierade. Dessa bolag delar inte uppgifterna med någon förutom oss, dvs Sands and Seas AB (som driver MIKARA).
När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES som inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kommer vi att tillämpa lämpliga skyddsmekanismer genom att ingå de standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Hur avstår jag från att ta emot direktreklam? 

När du registrerar dig för ett konto och blir kund hos MIKARA så blir du automatiskt medlem i MIKARApoäng-programmet. Det innebär också automatiskt att vi får skicka marknadsföring till dig enligt marknadsföringslagens bestämmelser om ett etablerat kundförhållande. Vi  kan använda e-post för att kommunicera med dig. Vi kan använda denna kommunikationsmetod för att skicka reklammeddelanden till dig avseende våra produkter och tjänster.
Du kan avstå från att ta emot reklam från oss när som helst genom att använda länkarna i relevanta digitala meddelanden eller genom att skicka ett email till dataprotection@mikara.se

Du kan alltså få vårt kundbrev/utskick för att du har handlat av oss och alltså etablerat ett kundförhållande. Det intresse du visat för våra produkter genom att ha interagerat med oss kallas för soft opt-in och är ok enligt marknadsföringslagen. Dvs om du inte uttryckligen avsäger dig marknadsföring så antas det att du accepterar den när det finns ett etablerat kundförållande. Du har alltid rätt att avsäga dig mail-utskick och gör det enklast genom att klicka på "unsubscribe-länken" i mailet. 

Vem kan jag tala med om mina personuppgifter och rättigheter?

Sands and Seas AB med säte i Kalmar, Sverige är ett aktiebolag som är upprättat enligt lagarna i  Sverige, är den registeransvarige som enskilt eller gemensamt med andra kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter. Sands and Seas AB driver MIKARA.

Sands and Seas AB är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679).

Sands and Seas AB har utsett en dataskyddsansvarig  för att säkerställa att medlemmarnas personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta den dataskyddsansvarige med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotection@mikara.se .


Vilka rättigheter har jag?

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter och därför har vi varit särskilt noggranna med att illustrera dina rättigheter inom ramen för denna integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar. I ditt konto hos MIKARA kan du numera visa och uppdatera dina kontaktuppgifter och MIKARApoäng-kontot uppdateras automatiskt. Du kan dessutom enkelt hävda dina rättigheter genom att kontakta oss via dataprotection@mikara.se .

Du har exempelvis rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan enkelt skaffa ett utdrag av de personuppgifter om dig som vi behandlar och hitta mer information genom att logga in på ditt konto hos MIKARA.

På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter: 

 • Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter i ditt MIKARApoäng-konto som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Begränsa vår behandling av dina personuppgifter. 
 • Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. Hävdande av denna rättighet kommer normalt att medföra uppsägning av ditt medlemskap. 
 • Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – personuppgifterna till en annan registeransvarig. 
 • Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktreklam. 
 • Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion.

  Du kan också hitta mer information om de olika skyddsmekanismer och tekniska åtgärder som vi har upprättat för att skydda dina uppgifter och din rätt till integritet och frihet samt för att säkerställa att vi efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning fullständigt.

  Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta din dataskyddsansvarige på dataprotection@mikara.se.

  Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster inom ramen för MIKARApoäng-programmet. Behandling av personuppgifter så som den framställs i denna integritetspolicy för MIKARApoäng-medlemmar är en del av villkoren för MIKARApoäng och nödvändig för att vi ska kunna förse dig med de anpassade tjänster som vi erbjuder MIKARApoäng-medlemmar.

  Om du inte längre vill vara en del av MIKARApoäng-systemet har du full frihet att säga upp medlemskapet i MIKARApoäng-programmet när som helst genom att kontakta oss på email dataprotection@mikara.se.


 


Denna integritetspolicy för MIKARA uppdaterades senast den 22 maj 2018.