Villkor

Villkor

Vi skickar din beställning inom 24 timmar. Om du gjot din beställning på en helgdag så skickar vi den under första påföljande vardag.

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning.

 Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post (fashion@mikara.se)). Du kan använda den länkade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om etiketter och annan märkning har avlägsnats på kläder måste tyvärr varan betraktas som använd till ny och värdet givetvis reducerat. Du får självklart prova kläder, undantaget underkläder, för att fastställa storlek och andra kvaliteter på samma sätt som är brukligt i provrum. MEN ANVÄND INTE PLAGGET OCH AVLÄGSNA INGA ETIKETTER om du vill utöva din ångerrätt. Varan måste vara i nyskick. Vad gäller kroppsnära plagg som underkläder, strumpor och strumpbyxor omfattas denna typ av plagg, enligt lag, endast av ångerrätten om de returneras i intakt OBRUTEN förpackning.

HÄR ÄR EN LÄNK TILL KONSUMENTVERKETS ÅNGERBLANKETT